PRIVACY NOTICE - ENGLISH

PRIVACY NOTICE

Privacybeleid A Little Bird Told Me… Version 4. This page has last been updated on APR 23, 2022.

Privacy van gegevens zijn van groot belang voor A Little Bird Told Me… en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.

We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
Het Nederlandse bedrijf A Little Bird Told Me… is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Een dergelijke overdracht van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen het A Little Bird Told Me… team.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten ons bedrijf, voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. De categorieën derde partijen kunt u vinden onder elk specifiek proces hieronder.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met A Little Bird Told Me… die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer A Little Bird Told Me… uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Als u een account hebt op A Little Bird Told Me…, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account en lidmaatschap pagina's.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door A Little Bird Told Me… verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

- u hebt een lopende zaak met de klantenservice
- u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
- u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij A Little Bird Told Me…, ongeacht de betalingswijze 
- u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
- uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
- uw kredietaanvraag is de afgelopen drie maanden afgewezen
- indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van A Little Bird Told Me… A Little Bird Told Me… zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
- de instructies volgen in elke marketingmail
- de instellingen van uw A Little Bird Told Me…-account aanpassen

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om A Little Bird Told Me… te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

- als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van A Little Bird Told Me…, beperkt A Little Bird Told Me… elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
- indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet A Little Bird Told Me… elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
- als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
* als A Little Bird Told Me… de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via care@alittlebirdtoldme.nl.

Data Protection Officer:
We hebben een Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) benoemd, om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens continu op een open, accurate en legale manier verwerken. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer via care@alittlebirdtoldme.nl met DPO als onderwerp.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat A Little Bird Told Me… uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de Controller (beheerder) of uw rechten.